Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2012

3827 60bc 500

teraminato:

マトリョーシカ。

Reposted fromtayfun tayfun viarepostedfrom repostedfrom
thrull

January 22 2012

thrull

October 15 2011

thrull
We are the champions. Bez kompleksów.
Swoją drogą jesteśmy chyba największym krajem na świecie w którym jest tak mało IE6 (poniżej 1%).
Tags: ie6 microsoft
Reposted byhalszka23hawkeyesratmani

August 15 2011

thrull
Zawija się zawija. Od soboty się przesunęła o 10 km bliżej stolycy... 

November 19 2010

thrull
Plugin do jQuery do zawieszania IE6

July 28 2010

thrull
Tylko "wybiórcza" i zdradziecki tvn nie boją się Jarka, biednego Pana ze starszego pokolenia, którego osobista strata powoduje że już nie może się powstrzymać z nienawistnymi i szaleńczymi wypowiedziami?

W demokratycznym kraju Pan Jarosław kazał by ich pozabijać.

May 07 2010

thrull
Znowu wtopa z reklamą. Nawet tym łosiom kabelka z prądem do maka nie chciało się podłączyć. Mają nas za durniów czy jak? ;-). Kolega wpierniczający orzeszki ma więc wspaniałe 27 calowe lusterko...

March 04 2010

thrull
7319 10e1
Reposted fromczerski czerski

February 02 2010

thrull
Millenium bombarduje nas reklamami w tv. Pewnie nie wszyscy  zauważyli że "tablet" który trzyma chłopaczek to ramka do zdjęć. No coż, nie każdy może być taki jak Steve Jobs. Każdy ma takiego ipada na jakiego do stać :-)
Tags: plama tablet

January 16 2010

thrull
Jak dobrze, że wiemy gdzie można zastosować CG

November 29 2009

thrull
9643 c362
Reposted fromczerski czerski

November 22 2009

thrull
Ładna pies
Reposted fromraczkowski raczkowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl